Reference

BIT centar d.o.o. je tvrtka koja se od svog osnutka 2008.godine profilirala u djelatnostima izrade web aplikacija, kompleksnih internetskih rješenja, CMS sustava, marketinških kampanji na internetu, te konzalting usluga, usluga savjetovanja u poslovanju, IT edukacije, grafičkog dizajna i projektiranja i implementacije mrežnih sustava. O nama najbolje govori dugačka referentna lista etabliranih ustanova, institucija i tvrtki za koje smo navedene usluge obavljali.


Hrvatska gospodarska komora - projekt "i Starost je učinkovita"

 • izrada internetske stranice bazirane na CMS rješenju
 • hosting

Hrvatski zavod za zapošljavanje - Podružnica Sisak - projekt Lokalno partnerstvo za zapošljavanje

 • izrada internetske stranice bazirane na CMS rješenju
 • hosting

Sisačko-moslavačka županija

 • izrada i održavanje internetskih stranica na hrvatskom i engleskom jeziku
 • izrada multimedijskih prezentacija (video, power point..)
 • dizajn i priprema različitih grafičkih rješenja (logotipa, pozivnica, čestitki, zahvalnica itd...)
 • izrada internetskih stranica za projekte financirane sredstvima pretpristupnih fondova EU
 • konfiguriranje LAN-a, umrežavanje upravnih odjela
 • konzultantske usluge prilikom nabave hardvera i softvera
 • izrada interaktivne karte lokacije trgovina Kupujmo lokalno

Zavod za javno ztravstvo Sisačko-moslavačke županije

 • izrada internetske stranice bazirane na CMS rješenju

Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije

 • izrada internetske stranice bazirane na CMS rješenju sa integriranom interaktivnom kartom
 • izrada e-čestitki, plakata

Općina Hrvatska Dubica

 • izrada internetske stranice bazirane na CMS rješenju
 • hosting

Grad Petrinja

 • redizajn službene internetske stranice Grada Petrinje
 • izrada dodatnih modula prema zahtjevima Grada
 • edukacija službenika za pripremu materijala za objavu na webu, dodavanje tekstualnih, grafičkih i video sadržaja u CMS

Razvojna agencija SIsačko-moslavačke županije SIMORA

 • izrada internetskih stranica za različite projekte Razvojne agencije (stranica investinsmc.com uvrštena među 10 najboljih u Hrvatskoj)
 • izrada plana i programa edukacije poduzetnika na temelju ECDL programa
 • dizajn i izrada različitih grafičkih rješenja
 • održavanje edukacija za poduzetnike
 • izrada multimedijskih prezentacija

Dom zdravlja Sisak

 • izrada internetskih stranica baziranih na CMS rješenju

Zavod za prostorno uređenje SIsačko-moslavačke županije

 • izrada internetskih stranica baziranih na CMS rješenju
 • izrada aplikacije Prostorni plan Parka prirode Lonjsko polje sa kartografijom

Neuropsihijatrijska bolnica dr Ivan Barbot Popovača

 • izrada internetskih stranica baziranih na CMS rješenju
 • konzultantske usluge vezane uz implementaciju ICT sustava
 • redizaj stranice u 2016. godini

Zlatna igla-SISCIA d.o.o.

 • održavanje internetske stranice
 • izrada i održavanje facebook stranice
 • izrada multimedijskih prezentacija
 • implementacija ISO 9001 sustava upravljanja kvalitetom
 • izrada brojnih aplikacija baziranih na EXCEL i ACCESS platformi
 • projektiranje i provođenje mreže, konfiguracija servera (Novell i Windows)
 • fiskalizacija
 • izrada e-čestitki, pozivnica, priprema za tisak...

Općina Sunja

 • izrada internetskih stranica baziranih na CMS rješenju
 • konzultantske usluge vezane uz implementaciju ICT sustava

Lokalna akcijska grupa UNA

 • izrada internetskih stranica baziranih na CMS rješenju

Kontakt i lokacija

Podrška na daljinu


Udaljena administracija računala - korisnička podrška u svakom trenutku, kao da smo kod vas

Poslovni portal

Our website is protected by DMC Firewall!