M. Kraljevića 14, Sisak, HR 098/472-824

Reference

BIT centar, obrt za računalno programiranje, iako je osnovan 2019. godine nastao je na bogatom iskustvu njegovog stručnog tima koji je u proteklih 11 godina razvio i implementirao različite projekte iz područja izrade web aplikacija, kompleksnih internetskih rješenja, CMS sustava, marketinških kampanji na internetu, konzalting usluga, usluga savjetovanja u poslovanju, IT edukacije, grafičkog dizajna i projektiranja i implementacije mrežnih sustava.

Hrvatska gospodarska komora - projekt "i Starost je učinkovita"

· izrada internetske stranice bazirane na CMS rješenju

· hosting

Hrvatski zavod za zapošljavanje - Podružnica Sisak - projekt Lokalno partnerstvo za zapošljavanje

· izrada internetske stranice bazirane na CMS rješenju

· hosting

Sisačko-moslavačka županija

· izrada i održavanje internetskih stranica na hrvatskom i engleskom jeziku

· izrada multimedijskih prezentacija (video, power point..)

· dizajn i priprema različitih grafičkih rješenja (logotipa, pozivnica, čestitki, zahvalnica itd...)

· izrada internetskih stranica za projekte financirane sredstvima pretpristupnih fondova EU

· konfiguriranje LAN-a, umrežavanje upravnih odjela

· konzultantske usluge prilikom nabave hardvera i softvera

· izrada interaktivne karte lokacije trgovina Kupujmo lokalno

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

· izrada internetske stranice bazirane na CMS rješenju

Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije

· izrada internetske stranice bazirane na CMS rješenju sa integriranom interaktivnom kartom

· izrada e-čestitki, plakata

Općina Hrvatska Dubica

· izrada internetske stranice bazirane na CMS rješenju

· hosting

Grad Petrinja

· redizajn službene internetske stranice Grada Petrinje

· izrada dodatnih modula prema zahtjevima Grada

· edukacija službenika za pripremu materijala za objavu na webu, dodavanje tekstualnih, grafičkih i video sadržaja u CMS

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SIMORA

· izrada internetskih stranica za različite projekte Razvojne agencije (stranica investinsmc.com uvrštena među 10 najboljih u Hrvatskoj)

· izrada plana i programa edukacije poduzetnika na temelju ECDL programa

· dizajn i izrada različitih grafičkih rješenja

· održavanje edukacija za poduzetnike

· izrada multimedijskih prezentacija

Dom zdravlja Sisak

· izrada internetskih stranica baziranih na CMS rješenju

Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije

· izrada internetskih stranica baziranih na CMS rješenju

· izrada aplikacije Prostorni plan Parka prirode Lonjsko polje sa kartografijom

Neuropsihijatrijska bolnica dr Ivan Barbot Popovača

· izrada internetskih stranica baziranih na CMS rješenju

· konzultantske usluge vezane uz implementaciju ICT sustava

· redizajn stranice u 2016. godini

Zlatna igla-SISCIA d.o.o.

· održavanje internetske stranice

· izrada i održavanje facebook stranice

· izrada multimedijskih prezentacija

· implementacija ISO 9001 sustava upravljanja kvalitetom

· izrada brojnih aplikacija baziranih na EXCEL i ACCESS platformi

· projektiranje i provođenje mreže, konfiguracija servera (Novell i Windows)

· fiskalizacija

· izrada e-čestitki, pozivnica, priprema za tisak...

Općina Sunja

· izrada internetskih stranica baziranih na CMS rješenju

· konzultantske usluge vezane uz implementaciju ICT sustava

Lokalna akcijska grupa UNA

· izrada internetskih stranica baziranih na CMS rješenju

(0 Votes)